Pravila o prilagajanju šolskih obveznosti OŠ Dobrna (29. 8. 2008)

- PRAVILA o prilagajanju šolskih obveznosti Osnovne šole Dobrna (veljajo od 1. 9. 2008 dalje) 
Ta pravila urejajo prilagajanje šolskih obveznosti:
– učencem osnovne šole, ki se vzporedno izobražujejo v glasbenih, baletnih in drugih šolah, ki izvajajo javnoveljavne programe,
– učencem, ki so perspektivni športniki

- PREDLOG (staršev) ZA PRIDOBITEV STATUSA UČENCA, KI SE VZPOREDNO IZOBRAŽUJE OZIROMA STATUSA PERSPEKTIVNEGA ŠPORTNIKA

- SKLEP O DODELITVI STATUSA

- DOGOVOR O PRILAGAJANJU ŠOLSKIH OBVEZNOSTI